Witamy na naszej stronie

Biblioteka Uczelniana Akademii Tarnowskiej jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, służącą potrzebom nauki i kształcenia. Biblioteka w sposób harmonijny stara się łączyć zadania biblioteki tradycyjnej z biblioteką elektroniczną oraz dążyć do najwyższego, profesjonalnego poziomu swojej działalności w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów oraz w zakresie obsługi użytkowników. Jednocześnie jest otwarta na współpracę ze środowiskami nauki i kultury, inicjuje oraz realizuje działania wspomagające budowanie społeczeństwa wiedzy, które zapewni użytkownikom osiągnięcie sukcesu w studiowaniu oraz w rozwoju własnej kariery zawodowej.

Nowa kolekcja IBUK Libry dostępna!

Biblioteka Akademii Tarnowskiej uzyskała dostęp do nowej, powiększonej kolekcji książek w IBUK Libra. Zapraszamy do czytania!

Zaloguj się do IBUK Libry

Portal Baza Wiedzy Akademii Tarnowskiej

Baza Wiedzy Akademii Tarnowskiej to źródło informacji na temat aktywności naukowej pracowników, a także repozytorium uczelniane.

Czytaj więcej

Multimedialna biblioteka cyfrowa

Biblioteka Uczelniana Akademii Tarnowskiej uzyskała dostęp do bogatej biblioteki cyfrowej ebookpoint BIBLIO.

Zaloguj się do ebookpoint BIBLIO

Poznaj Bibliotekę Akademii Tarnowskiej

Biblioteka AT to więcej niż myślisz. Jest obecnie największą biblioteką uczelnianą w Tarnowie otwartą dla wszystkich interesujących się wiedzą i dobrą literaturą.

Czytaj więcej

Misja i zadania Biblioteki Akademii Tarnowskiej

Misją Biblioteki jest wspieranie procesu dydaktycznego i naukowo-badawczego uczelni oraz upowszechnianie osiągnięć kultury polskiej.

Nasza misja

Poznaj Bibliotekę ANS

Biblioteka posiada kolekcję ponad 70 tys. książek oraz zbiorów w formie elektronicznej i udostępnia ponad 100 tytułów czasopism polskich i zagranicznych.

Poznaj historię
Wróć do góry