Wybierz interesujący cię dział:

Bazy na płatnej licencji ANS w Tarnowie

Czytaj więcej

Bazy w wolnym dostępie

Czytaj więcej

Repozytoria

Czytaj więcej

Biblioteki cyfrowe

Czytaj więcej

Czasopisma

Czytaj więcej

Wyszukiwarki naukowe

Czytaj więcej

HAN – e-zbiory

Czytaj więcej

Baza Wiedzy ANS

Czytaj więcej

IEEE Xplore Digital Library  – baza pełnych tekstów oraz opisów bibliograficznych na temat elektrotechniki, elektroniki i informatyki. Obejmuje czasopisma i magazyny: bieżące, archiwalne, wycofane i projekty norm oraz materiały konferencyjne.

Bazy PROQUEST

PROQUEST SEARCH – to interdyscyplinarna, pełnotekstowa baza danych. Obejmuje swym zasięgiem takie dziedziny jak m.in. biznes, ekonomię, psychologię, nauki społeczne, nauki humanistyczne.

PROQUEST EBOOK CENTRAL – baza książek elektronicznych firmy ProQuest zawiera ponad 400 tys. tytułów unikatowych e-booków, niedostępnych w wersji tradycyjnej w zbiorach bibliotecznych.

Pozostałe bazy w ramach WBN, m.in.:

Nature
Science Direct (Elsevier)
SCOPUS
Springer Link
Web of Science
Wiley Online Library

Bazy na płatnej licencji ANS

Polska Bibliografia Lekarska
Legalis – System Informacji Prawnej
Lex – System Informacji Prawnej
Ibuk Libra

Bazy w wolnym dostępie

Bibliografia narodowa i bibliografie specjalne – między innymi: Bibliografie książek polskich; Bibliografie czasopism polskich; Bibliografie artykułów z czasopism.
BazTech – Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych.
AlphaGalileo – Serwis dla światowych mediów, dostarczający informacji i wiedzy o wszystkich aspektach europejskiej nauki w zakresie nauk ścisłych, medycyny, nauk społecznych i humanistycznych.
Bookshelf (książki on-line) – Kolekcja blisko 100 biomedycznych książek elektronicznych, dostępna na platformie PubMed.
FreeBooks4Doctors (kiążki on-line) – Baza udostępniająca w formie elektronicznej książki z zakresu medycyny.
e-Publikacje Nauki Polskiej – zbiór publikacji naukowych wydawanych przez polskie uczelnie, instytuty naukowe, towarzystwa i stowarzyszenia naukowe oraz muzea.
EDUKATOR – baza bibliograficzna artykułów z czasopism
History of Medicine Databases – Baza zawierająca elektroniczne źródła dotyczące historii medycyny.
Journal Citation Reports (Impact Factor) – JCR umożliwia ocenę danego czasopisma w oparciu o zawarte w bazie współczynniki, a głównie o wskaźnik IMPACT FACTOR (IF).
Medip 2000 (Instytut Medycyny Pracy) – Bibliografia zawartości czasopism z zakresu medycyny pracy od roku 2000.
Medline (PubMed) – Angielskojęzyczna internetowa baza danych obejmująca artykuły z dziedziny medycyny i nauk biologicznych.
MEDtube – W MEDtube można znaleźć m.in. filmy z operacji, zabiegów, procedur, zdjęcia przypadków medycznych, animacje medyczne, transmisje live z operacji, wywiady, prezentacje i dokumenty z wszystkich specjalizacji.
Nauka Polska (bazy OPI) – Nauka Polska to źródło wiedzy o prowadzonych w Polsce badaniach, ludziach nauki, instytucjach naukowych oraz organizowanych w Polsce targach, wystawach i konferencjach.
SPORT (AWF w Poznaniu) – Bibliografia zawartości polskich czasopism gromadzonych w BG AWF w Poznaniu.

Repozytoria instytucjonalne i uczelniane

 1. ECNIS – Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
 2. AMUR – Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań
 3. RUW – Uniwersytet Warszawski
 4. CEON – repozytorium Centrum Otwartej Nauki
 5. RUMAK – Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu
 6. SUW – Politechnika Krakowska
 7. ENY – Politechnika Wrocławska
 8. RUŁ – Uniwersytet Łódzki
 9. PCSS – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 10. WSB-NLU – Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu
 11. eRIKA – Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 12. Repozytorium Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych
 13. RePolis – Politechnika Śląska
 14. RUB – Uniwersytet w Białymstoku
 15. Repozytorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 16. Baza wiedzy Politechniki Warszawskiej
 17. Repozytorium Wiedzy Politechniki Wrocławskiej
 18. oPUB – Repozytorium Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
 19. Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego

Repozytoria dziedzinowe

 • Lectorium – dziedzinowe repozytorium dla historyków
 • PubMed Central – otwarte archiwum z zakresu nauk biomedycznych
 • HighWire Press – otwarte archiwum z zakresu nauk medycznych
 • ArXiv – otwarte archiwum z zakresu takich nauk jak: fizyka, matematyka, statystyka i informatyka
 • CogPrints – otwarte archiwum z zakresu takich nauk jak: psychologia, biologia, lingwistyka, filozofia i informatyka
 • E-LIS – otwarte archiwum z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
 • RePEc – otwarte archiwum z zakresu nauk ekonomicznych
 • NASA Astrophysics Data System – otwarte archiwum z zakresu takich nauk jak: astronomia, astrofizyka i fizyka
 • OAPEN (Open Access Publishing in European Networks) – otwarte archiwum książek  z zakresu nauk humanistycznychych i społecznych

Zagraniczne repozytoria instytucjonalne

 • DAEDALUS – repozytorium tworzone przez University of Glasgow
 • ePrint Service – repozytorium University of Southampton, gromadzi prace swoich pracowników powstałe w wyniku badań naukowych: artykuły z czasopism, referaty, rozdziały z książek, multimedia
 • ERA (Edinburgh Research Archive) – repozytorium, które gromadzi prace pracowników uniwersytetu w Edinburgh
 • edoc – Document and Publication server of Humboldt – repozytorium zawiera dokumenty i publikacje pracowników Uniwersytetu Humboldta w Berlinie
 • JAIRO – Japanese Institutional Repositories Online
 • OPUS – Publication Server of the University of Stuttgart
 • NARCIS -National Academic Research and Collaborations Information System (Holandia)
 • UVA-DARE – Digital Academic Repository van de Universiteit van Amsterdam

Adresy zbiorcze:

Czasopisma Open Access:

Biblioteki cyfrowe
Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC)
Polona
Inne biblioteki cyfrowe
Biblioteki cyfrowe na świecie:
Europeana
Inne biblioteki cyfrowe

Książki w formie elektronicznej

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie

Czasopisma naukowe online ANS w Tarnowie:

Health Promotion & Physical Activity

Science, Technology and Innovation

Humanities and Cultural Studies

Problems of Economics and Law

Czasopisma prenumerowane, dostępne w wersji elektronicznej

(lista aktualizowana)

Annals of the Polish Mathematical Society (Commentationes Mathematicae)
Antropomotoryka
Archives of Budo
Architektura (e-wydanie, dostęp, login i hasło w czytelni komputerowej)
Bank i Kredyt
Biology of Sport
Biomedical Human Kinestics
BTA Budownictwo Technologie Architektura
Cement Wapno Beton
Central European Journal of Sport Sciences and Medicine
Delta : popularny miesięcznik matematyczno-fizyczny
Didactica Mathematicae = Dydaktyka Matematyki
Dokumentacja Medyczna w Praktyce (login i hasło można uzyskać w czytelni komputerowej)
Dokumentacja ODO (login i hasło można uzyskać w czytelni komputerowej)
Dziennik Gazeta Prawna (login i hasło można uzyskać w czytelni komputerowej ; uwaga: tylko jeden dostęp w czasie rzeczywistym)
Elektroinfo
Elektronika Dla Wszystkich
Elektronika Praktyczna
Endokrynologia Polska
Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii Etnolingwistyka
Fizjoterapia (Physiotherapy Quarterly)
Foton
Gerontologia

Glottodidactica (dostęp w ramach repozytorium „AMUR”)
Głos Fizjoterapeuty
Human Movement
Język Polski
Journal of Human Kinetics
Kurier Medyczny
Kwartalnik Policyjny
Language Acquisition (dostęp wyłącznie z komputerów na terenie Uczelni)
Leczenie Ran
LingVaria
Marketing w Praktyce (e-wydanie, dostęp, login i hasło w czytelni komputerowej)
Materiały Ceramiczne
Medicina Sportiva
Medycyna Paliatywna
Medycyna Paliatywna w Praktyce
Medycyna Praktyczna
Medycyna po Dyplomie – (dostęp do konkretnych nr-ów po kontakcie z biblioteką)
Monitor Prawa Handlowego – w ramach LEGALIS (dostęp ze strony www biblioteki)
Monitor Prawniczy – w ramach LEGALIS (dostęp ze strony www biblioteki)
National Geographic (e-wydanie, dostęp, login i hasło w czytelni komputerowej)
Nefrologia i Dializoterapia Polska
Neurologia i Neurochirurgia Polska
Obróbka Metalu – dostęp na stronie, po zarejestrowaniu się.
Onomastica
PAR Pomiary Automatyka Robotyka
Pediatria Polska
Physical Culture and Sport. Studies and Research
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne
Pielęgniarstwo XXI Wieku
Polimery
POLONICA
Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu
Postępy Mikrobiologii
Postępy Rehabilitacji
Praca Socjalna
Prawo Mediów Elektronicznych – w ramach LEGALIS (dostęp ze strony www biblioteki)
Problemy Pielęgniarstwa
Problemy Higieny i Epidemiologii
Programista (LOGIN i HASŁO dostępne w czytelni komputerowej)
Przegląd Elektrotechniczny
Przestrzenie Teorii
Rehabilitacja Medyczna
Rehabilitacja w Praktyce 
(LOGIN i HASŁO dostępne w czytelni komputerowej)
Atlas rehabilitacji ruchowej oraz Fizjoterapia dzieci i niemowląt (LOGIN i HASŁO dostępne w czytelni komputerowej)
Rocznik Statystyczny Rolnictwa
Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej
Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego
Służba Zdrowia (LOGIN i HASŁO dostępne w czytelni komputerowej)
Socjolingwistyka
Sport Wyczynowy
Studia Lubuskie : prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie
Studia Medyczne (www.termedia.pl)
Tekstualia
The Journal of Nursing Administration
Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica
Wiadomości Matematyczne
Wiedza i Życie
Wspólnota
Współczesne Zarządzanie
Wszechświat (czasopismo aktualnie tylko w wersji pdf, dostępne po kontakcie z czytelnią komputerową)
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie – Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia
Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten – Czasopismo Stowarzyszenia Germanistów Polskich
Zeszyty Glottodydaktyczne Jagiellońskiego Centrum Językowego
Zeszyty Pracy Socjalnej
Zeszyty Prasoznawcze
Zakażenia XXI Wieku – dostęp do nr-ów archiwalnych 2018-2020
Zoon Politikon: rocznik Collegium Civitas

Wyszukiwarki naukowe

CiteSeerX
DeepDyve
Google Scholar
FreeFullPDF
SciCentral
ScienceResearch.com
SearchEdu.com
Search4Science

Wróć do góry