Autorka, opierając się na dobrze ugruntowanym teoretycznie i empirycznie modelu agresji Jamesa i Mc Intyre’a, postawiła sobie ambitny cel – stworzenia narzędzia umożliwiającego badanie wszystkich form agresji interpersonalnej. Próbowała także ustalić związek pomiędzy agresywnymi treściami marzeń sennych a agresywnością przejawianą na jawie. Książka zainteresować może zarówno badaczy zajmujących się podobną problematyką, jak i dydaktyków planujących proces badawczy ze studentami psychologii i nauk pokrewnych.

Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2022

Wróć do góry