Przedmiot „Szkolenie biblioteczne” jest obowiązkowy dla studentów I roku studiów.

Szkolenie biblioteczne będzie realizowane online na platformie MS Teams.

Żeby zdalnie wziąć udział w zajęciach, trzeba posiadać konto w domenie @student.atar.edu.pl (ewentualnie : @student.pwsztar.edu.pl, @student.anstar.edu.pl – studenci wcześniejszych roczników) oraz zarejestrować się w usłudze MS Office 365. Dokładna instrukcja w tym zakresie jest dostępna na stronie internetowej AT: https://anstar.edu.pl/instrukcja-zakladania-kont-w-ms-office-360/

W okresie do 23 października 2023 r. studenci są zobowiązani dołączyć do utworzonych zespołów na MS Teams za pomocą niżej podanych kodów.

Dołączenie do zespołu jest warunkiem koniecznym otrzymania materiałów i testu oraz zaliczenia przedmiotu.

Od 17 października 2023 na platformie MS Teams w ramach poszczególnych zespołów (kierunków) będzie zamieszczana szczegółowa informacja dotycząca warunków zaliczenia przedmiotu, niezbędne materiały oraz test zaliczeniowy, którego rozwiązanie będzie wymagane w terminie do dnia 12 listopada 2023 r.

Zaliczenia będą wpisywane do protokołów elektronicznych w systemie informatycznym uczelni.

Osoby, które kontynuują studia na drugim stopniu, a mają zaliczenie z pierwszego stopnia studiów proszone są o zgłoszenie tego faktu staroście roku, a starosta, zbiorczo, za pomocą czatu na MS Teams lub e-mailem przekaże niżej podanym koordynatorom przedmiotu – zgodnie z przypisanym Wydziałem.

WYKAZY KODÓW


Osoby (koordynatorzy przedmiotu) dokonujące zaliczeń:

Wydział Administracyjno-Ekonomiczny – mgr Jan Pojedyniec

Wydział Humanistyczny – mgr Jan Pojedyniec

Kontakt e-mail: jpojedyniec@anstar.edu.pl


Wydział Matematyczno-Przyrodniczy – mgr Dominika Opioła

Wydział Ochrony Zdrowia – mgr Dominika Opioła

Wydział Politechniczny – mgr Dominika Opioła

Wydział Sztuki – mgr Dominika Opioła

Kontakt  e-mail: d_opiola@anstar.edu.pl

Prezentacja multimedialna do pobrania : Szkolenie biblioteczne

Wróć do góry