Poniżej prezentujemy tekst jednolity Regulaminu systemu biblioteczno-informacyjnego, do którego należy Biblioteka Uczelniana ANS w Tarnowie wprowadzony Zarządzeniem nr 89/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie
oraz
Regulamin wypożyczania urządzeń mobilnych w Bibliotece Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie wprowadzony Zarządzeniem nr 113/2021.

REGULAMIN BIBLIOTEKI

Regulamin wypożyczania urządzeń mobilnych

Wróć do góry